• 1
  • 2
  • 3
  • 4

mezi-na-odskok

Návštěva Jivjanských rybníků

Jelikož se Jivjanský rybník opět před výlovem vypouští, zajeli jsme se 27. 10. 2016 podívat, které druhy ptáků přitáhla snížená vodní hladina. Ta byla zhruba na 85% původního stavu, ale ptáků zde bylo celkem hodně. Již při příjezdu od bývalé kachňárny

jsme spatřili sedět na jednom z betonových sloupů dospělého orla mořského (Haliaeetus albicilla). Po chvilce se zvedl a přelétl do nedalekého lesa na Hradišťanském vrchu. Celkem 20 ex. labutě velké (Cygnus olor), 390 ex. lysky černé (Fulica atra), které se zde každoročně shromažďují před odletem. Dále zde bylo 6 ex. kopřivky obecné (Anas strepera), přelétlo 16 ex. drozda kvíčaly (Turdus pilaris), dále 1 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubitor), a nad břehovými porosty lovil 1 ex. motáka pilicha (Circus cyaneus). Dále jsme spatřili skupinu letících 9 ex. jespáků bojovných (Philomachus pugnax), kteří po chvilce zapadli do břehových porostů. Naopak vzlétl 1 ex. vodouše kropenatého (Tringa ochropus). Na hladině jsme dále objevili 4 ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), celkem jsme napočítali 16 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus) a 3 potápky malé (Tachybaptus ruficollis). Také zde bylo 180 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos), mezi kterými jsme objevili 4 hvízdáka eurasijského (Anas penelope), 1 M poláka chocholačky (Aythya fuligula), a velkou radost nám udělaly 3 a 1 ostralky štíhlé (Anas acuta). Tento druh jsme neviděli již dlouho. V mělké vodě lovily 4 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea) a 8 ex. volavky bílé (Ardea alba). Ještě jsme zajeli na Červený rybník, ale zde jsme měli možnost pozorovat pouze 1 F hohola severního (Bucephala clangula).
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

 

Národní-knihovna     Moravská-zemská-knihovna    ČSO    NM-KS    Zpča

Včpa    Rorýsi    Sycekobecny    Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR    Birdwatcher

Honza-Haber    Honza-Veber    Klub-300    Tachov    Trektellen

Vogelwarte-Sempach    vso-web    Max-Planck-Institute    PeregrineFund    RRF

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist