• 1
  • 2
  • 3
  • 4

mezi-na-odskok

Návštěva Jivjanských rybníků

Jelikož se Jivjanský rybník opět před výlovem vypouští, zajeli jsme se 27.10.2016 podívat, které druhy ptáků přitáhla snížená vodní hladina. Ta byla zhruba na 85% původního stavu, ale ptáků zde bylo celkem hodně. Již při příjezdu od bývalé kachňárny

jsme spatřili sedět na jednom z betonových sloupů dospělého orla mořského (Haliaeetus albicilla). Po chvilce se zvedl a přelétl do nedalekého lesa na Hradišťanském vrchu. Celkem 20 ex. labutě velké (Cygnus olor), 390 ex. lysky černé (Fulica atra), které se zde každoročně shromažďují před odletem. Dále zde bylo 6 ex. kopřivky obecné (Anas strepera), přelétlo 16 ex. drozda kvíčaly (Turdus pilaris), dále 1 ex. ťuhýka šedého (Lanius excubitor), a nad břehovými porosty lovil 1 ex. motáka pilicha (Circus cyaneus). Dále jsme spatřili skupinu letících 9 ex. jespáků bojovných (Philomachus pugnax), kteří po chvilce zapadli do břehových porostů. Naopak vzlétl 1 ex. vodouše kropenatého (Tringa ochropus). Na hladině jsme dále objevili 4 ex. kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), celkem jsme napočítali 16 ex. potápky roháče (Podiceps cristatus) a 3 potápky malé (Tachybaptus ruficollis). Také zde bylo 180 ex. kachny divoké (Anas platyrhynchos), mezi kterými jsme objevili 4 M hvízdáka eurasijského (Anas penelope), 1 M poláka chocholačky (Aythya fuligula), a velkou radost nám udělaly 3 FF a 1 M ostralky štíhlé (Anas acuta). Tento druh jsme neviděli již dlouho. V mělké vodě lovily 4 ex. volavky popelavé (Ardea cinerea) a 8 ex. volavky bílé (Ardea alba). Ještě jsme zajeli na Červený rybník, ale zde jsme měli možnost pozorovat pouze 1 F hohola severního (Bucephala clangula).
Fotografie Zde

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Národní-knihovna  Moravská-zemská-knihovna    ČSO    NM-KS    Zpča

Včpa    Rorýsi    Sycekobecny    Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR    Birdwatcher

Honza-Haber    Honza-Veber    Klub-300    Tachov    Trektellen

Vogelwarte-Sempach    vso-web    Max-Planck-Institute    PeregrineFund    RRF

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist